SolmHeaderFull SolmHeaderLogo SolmHeaderBar SolmHeaderMenu
INDRUK


Dr. Keith Jenkins
2 William Road
Stapleford
Nottingham NG9 8ES
England

Telefon: +44 (0) 1159 176101
eMail: keith.jenkins@solm.org

Disclaimer van aansprakelijkheid

1. Inhoud
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie, inclusief elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, worden daarom afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Delen van de pagina's of het gehele aanbod inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder aparte aankondiging geheel of gedeeltelijk door de auteur worden gewijzigd.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites waarnaar direct of indirect wordt verwezen - tenzij hij op de hoogte is van illegale inhoud en kan voorkomen dat bezoekers van zijn website toegang krijgen tot deze inhoud. Indien er schade is ontstaan door het gebruik van informatie, is alleen de auteur van de betreffende pagina's aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina's heeft verwezen. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor post of berichten, gastenboeken of kopieën van deze pagina die beschikbaar worden gesteld door gebruikers van discussieforums.

3. Copyright
De auteur streeft ernaar geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dit niet mogelijk is, het copyright van het betreffende object aan te geven. Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bestaan. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbeschermingsbepalingen
Indien de website de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, is de invoer van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder het invoeren van dergelijke gegevens of door het invoeren van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden; overtreders die ongevraagde spamberichten verzenden, zullen worden gestraft.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van deze verklaring onaangetast.

 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
 • MSHMV
 • Wake-Up-Vol1
 • Wake-Up-Vol2
 • Wake-Up-Vol3
SolmFooterLine